10-04-2011 DJ markprøve ved Ringsted, unghunde klasse.

Dommer: Vagn Jensen.

Kala starter på græs. Søget er endnu ikke helt regelmæssigt. Det bliver lidt tilfældigt anlagt. Hun går tidligt i slippet meget langt efter hare. 2. slip: Kala søger nu lidt kort og har en lille chance til høns som ikke udnyttes.

10-09-2011 FJD markprøve ved Haslev, unghunde klasse.

Dommer: Knud Maabjerg.

Kala slippes i modvind på stub, viser et søg i det mindste, mere brede ønskes. Kunne udnytte terrænet bedre. Når den slår sig løs er farten god med en let og smidig galop. Skal annimeres i hele slippet. I et nyt slip i god vind går Kala et passende stort og velanlagt søg med gode udslag og passende afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn godt. Går i god fart med en langstrakt galopaction. Kala går med stor jagtlyst i en smuk stil med høj hovedføring. Holdes for hare. 3. slip går Kala som i sit andet slip. Opnår stand, avancerer villig på odre, men påviser ikke vildt. Støder senere agerhønseflok, rimelig rolig i opflugt. I 4. slip bliver søget igen i det mindste. Opnår stand, viser god avance på odre, men påviser ikke vildt. 5. slip er søget som i det foregående slip. Der var høns på anvist terræn.

 

24-03-2012 DMK markprøve ved Ringsted, åben klasse.

Dommer. Arne Nielsen

Kala starter på stor græsmark. Går i høj fart i en Dejlig let og elegant stil. Hovedet føres dog noget lavt, formentlig på grund af den kolde morgenluft. Har i starten af slippet en del kovendinger i højre side. Kala prøves i andet slip i raps. Kala virker nu meget følsom og det bliver til for lidt i dette slip. Prøves i et tredie slip på stubmark. Her går Kala igen rigtig godt, udnytter vind og terræn på bedste måde. Har flere stand for lærker, som hun dog selv udløser. Det lykkedes idag ikke at bringe Kala for fugl.

28-03-2012 FJD markprøve ved Eggerslevmagle, åben klasse.

Dommer: Kaj Olsen.

Katalog 21, Farum Kala slippes på stub i god vind og arbejder her i et søg med varierende størrelse udslag. Vi har set flere hare løbe på terrænet og færten fra disse sætter sit præg på søget. Fart og stil er når den går sig fri, iorden. Vi har senere Kala ude i 2 slip mere på rapsmarker, hvor hun ikke finder fugl, men hvor makkerhundene finder fugl. Kala slutter med at blive ineffektiv og der sker for lidt.

05-04-2012 DJ markprøve ved Vordingborg, åben klasse.

Dommer: Kaj Olsen.

Katalog nr. 19, Farum Kala startes på græs og vintersædsmark. Arbejder her i et begrænset søg, med flere forkerte vendinger og stop, hvor føreren må animere den kraftigt, for at den skal gå i søg. Farten er når den slår sig fri høj og stilen god. Prøves kort på raps, men søger trods førerens protester, omgående ind i remise, hvor den opnår føling med fasankok som den går frem på og bringer på vingerne. Ved opfløj preller den efter fuglen.

09-04-2013 FJD markprøve i Eggerslevmagle, åben klasse.

Dommer: John Hilmer Hansen.

Starter i god vind på græs. Starter godt med et par gode slag i høj fart og god stil. Der rejser en hare som Kala starter med at forfølge, men kan med nød og næppe kaldes fra. Hun bliver nu noget egenrådig og tager nogle lange stiksøg frem i terrænet. Hun kommer dog tilbage på marken og viser et tilpas stort søg.                                                          Prøves på græs i god vind. Starter med at gå i remise trods førerens protester. Hun kommer tilbage og viser et meget stort men også åbent søgsoplæg på marken. Farten er høj og stilen god, men præges noget lavt ført hoved. Virker noget egenrådig.                                    Prøves igen, først på brak senere på græs. Starter fint på brak, men så skifter vi terræn. Straks hun slippes løber hun trods førerens protester direkte til en remise, og vi stopper afprøvningen for i dag.

04-09-2013 FJD markprøve i Eggerslevmagle, åben klasse.

Dommer: Poul-Erik Rasmussen.

Kala slippes i roer mod vinden. Anlægger fra start et for åbent og fremafrettet søg der mangler bredde og arealdækning. Farten er høj og stilen god med smidig galop og hoved ført højt. Der fløjtes og råbes meget på Kala som burde vise bedre kontakt til fører. 2 slip i roer mod vinden viser Kala nu et væsentlig bedre søg og kontakt til fører. Terrænet udnyttes nu tilfredsstilende. I 3 slip i roer kommer Kala i kontakt med fasan der der flygter og Kala preller langt.

15-09-2013 FJD markprøve i Dragsholm Jagtforening, åben klasse.

Dommer: Bjarne Axelsen

Kala slippes på græs i god vind og viser her i starten et stort søg med en god arealdækning, men mod slutningen af slippet, bliver søgsoplægget for åbent og der efterlades uafsøgt terræn. Farten er høj. Stilen er god med hovedet ført over ryglinie, mere spil i halen var ønskelig. Kala er lydig og der er god kontakt til føreren. Mod slutningen af slippet, bliver Kala dog noget egenrådig. 2. slip på stub/græs i god vind. Her viser Kala slippet igennem er arealdækkende søg i god kontakt til føreren. 3. slip på stub i god vind. Kala har i dette slip mange stop og roden på fært. Viser spontan apportering af skovdue. 4. slip på stub i god vind. Straks efter start forfølger Kala en hare for langt.