Artsliste

Kun et udvalg af billederne er lagt på hjemmesiden !

Pattedyr

Råvildt
Hare
Ræv
Egern
Elg
Pindsvin

Bløddyr

Havesnegl
Vinbjergsnegl
Sort skovsnegl

Padder

Grøn frø

Insekter

Nældens takvinge
Skøjteløber
Almindelig vandnymfe
Grønåret kålsommerfugl
Lille kålsommerfugl
Seksplettet køllesværmer

Hønsefugle

Agerhøne
Fasan

 

Andefugle

Canadagås
Grågås
Gråand
Gravand
Krikand
Hvinand
Troldand
Rustand
Knopsvane
Sangsvane
Stor skallesluger

Lappedykkere

Toppet lappedykker
Gråstrubet lappedykker

Rovfugle

Musvåge + hvid variant
Fjeldvåge
Duehøg
Blå kærhøg
Rød glente
Tårnfalk
Fiskeørn

Tranefugle

Blishøne
Grønbenet rørhøne
Trane

Måger

Hættemåge
Sølvmåge
Stormmåge

Vadefugle

Vibe
Stor præstekrave
Strandskade
Almindelig ryle
Islandsk ryle
Klyde
Stor koppersneppe

Spurvefugle

Kærsanger
Skovspurv
Blåmejse
Bogfinke
Gråsisken
Musvit
Rødhals
Solsort
Sumpmejse
Grønirsk
Træløber
Kvækerfinke
Sjagger
Gulspurv
Hvid vipstjert
Gråspurv
Stær
Landsvale
Stillits
Grønsisken

Storkefugle

Hvid stork
Fiskehejre

Kragefugle

Gråkrage
Husskade
Råge
Sortkrage

Duefugle

Ringdue
Tyrkerdue

Årefodede

Skarv

Gøgefugle

Gøg